TerenAgricol Problemă rezolvată

Un teren agricol de forma unui pătrat are latura egală cu 15 m. Să se afle perimetrul şi aria terenului agricol.


Inlocuind in formula pentru perimetru, vom avea
P = 4 · l
P = 4 · 15 = 60 m

Calculăm aria terenului – scriem formula şi înlocuim :


A = 15² = 225 m²