Test 3 Verifică-ţi cunoştinţele!

Atenţie! Timpul este limitat. Aveţi la dispozitie 5 minute.

Problema

Fie numerele şi

Precizaţi restul împărţirii celor doua numere la 5.

Răspunsuri