Test 5 Verifică-ţi cunoştinţele!

Atenţie! Timpul este limitat. Aveţi la dispozitie 5 minute.

Problema

Se da triunghiul isoscel ABC, AB=AC, în care m(∢A)=20°, D ∊(AB) şi AD = BC.
Se construieşte rombul ACEF, E ∊BC şo AB separa punctele E şi C.

Să se determine m(∢EDC)

Răspunsuri