Test 6 Verifică-ţi cunoştinţele!

Atenţie! Timpul este limitat. Aveţi la dispozitie 5 minute.

Problema

Se dă triunghiul isoscel ABC (AB=AC) in care m(∢A)=20°, D ∊(AB) astfel încât AD = BC.
Fie M ∊(AB) cu m(∢BCM)=20° şi N ∊(AC) cu m(∢NMC)=60°.

Să se determine m(∢CDN).

Răspunsuri